Antall boliginnbrudd i Norge steg med 16 prosent i årets første tre måneder, og nordmenn har stadig større verdier i husene sine.

Det er Finansnæringens Fellesorganisasjon som minner om at boligene her til lands kunne vært bedre sikret.

På tross av at det var en nedgang i 2011, er utviklingen negativ hittil i år. I januar, februar og mars ble det registrert 6 398 boliginnbrudd.

Les mer på: Aktuell Sikkerhet