Fylkets utdanningspolitikere går inn for å tillate videoovervåkning i videregående skoler når skolene selv ønsker det.

Det er klart etter utvalgets møte i formiddag. Ifølge Buskerud fylkeskommunes internettsider ble vedtaket fattet mot tre stemmer. Morten Skjønberg (SV) og de to FrP-representantene stemte imot å tillate overvåking inne på skolens område.

Les mer på DT.no