Kinesiske produsenter har på nåværende tidspunkt størst påvirkning på utvikling av overvåkningskameraer. Det er flere årsaker til dette:

  1. Teknologien i HD IP kameraer har modnet – alle selger HD / MP kameraer.
  2. Mangel på det neste store må-bare-ha-det gjør at de tradisjonelle store ikke skiller seg særlig ut.
  3. Store kinesiske produsenter ønsker å få andeler av det vestlige markedet.
  4. Treg respons hos vestlige produsenter – alle sitter på gjerdet og venter.

Det begynner å bli vanskelig for de store produsentene å differensiere sine 720p/1080p produkter vs 5MP+ kameraer tatt i betraktning begrensningene som slike høye oppløsninger drar med seg. Mens de store vestlige produsentene selger sine «budget» produkter til $200-$500, kan man få 5MP kameraer til halve prisen eller mindre hos de kinesiske produsentene. Kvaliteten er blitt bedre og kineserne jobber hardt for å bygge opp supportavdelinger i den vestlige delen av verden.

De store vestlige gjør foreløbig svært lite eller ingenting for å gjøre noe med situasjonen som er i ferd med å utvikle seg. Axis har lansert serie med mellom- til high-end produkter, men deres $300 og rimeligere kameraer har utviklet seg sakte det siste året. Vi ser lignende scenarioer hos Panasonic, Sony, Bosch og Arecont.

Low-end business er typisk ikke så attraktiv for store merkeprodusenter og man tviler på levedyktighet ved å gå inn i slike markeder.

Vi forventer kinesiske low-cost produsenter å presse prisene i markedet de neste 2 årene. De vestlige produsentene blir enten nødt til å gi fra seg markedsandeler eller svare med betydelige priskutt. Uansett er dette gode nyheter for forbrukere så har spennende tider i vente.