Vandalisme. Narkosalg. Vold. Tyverier. Svært mange skoler i Norge har installert kameraovervåking i skolegården og mange flere vurderer å følge etter.

En 17-åring truer med blodbad og massakre på Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Elevene strømmer ut av klasserommene. Ut i skolegården. Flere kameraer følger dem. Fanger hver bevegelse. Hver elev og lærer. Tolv kameraer skal sikre elevene mot ubehagelige hendelser. Uønskede hendelser. Kameraene skal sikre skolens og elevenes materielle verdier.

Les mer på aftenposten.no
Kilde: aftenposten.no