Markedet flyter over av overvåkningskameraer. Vi er i en god tid for forbrukere hvor prisen på kameraer er lav. Ikke koster de bare en brøkdel av det et bra overvåkningskamera bare noen år siden, men de er blitt vesentlig bedre også. Trenden i markedet er at de store produsentene som Sony, Siemens og Panasonic holder pusten, før lansering av 4K kameraene kommer. De vil ikke være med og kjempe i segmentet av lavpriskameraer. Produktene til kinesiske produsenter har modnet og er fullt på høyde med produktene til de store selskapene.

Hva betyr egentlig 1/2.5″ 2.2um 70.1db 1.4V/lux-sec 12-bit paralell, CS f/1.6 2.8mm linse når man finleser de tekniske spesifikasjonene. Vil jeg ha det, eller er det bare søppel?

Om kameraets oppbygning

Grovt fortalt så har et kamere følgende moduler i seg:

  1. Bildebrikke
  2. Chipset / prosessor
  3. Linse
  4. Hjelpemoduler (PoE, mikrofon, SD-kort etc)

Skjematisk oppbygning av et kamera

Om bildebrikken

De fleste legger merke til oppløsning. Disse finnes alt fra 1.3 Mega Pixler til 10 Mega Pixler. Så 10MP er vel bedre enn 1.3MP, ikke sant?

Det stemmer faktisk ikke alltid. Bildet er mer kompleks enn så. Den fysiske størrelsen på brikken er mye mer avgjørende faktor enn antall pixler. Størrelsen på bildebrikkene oppgis i tommer og man skulle tro at dette tallet gav oss lengden på diagonalen, men det er mer forvirrende enn så og forvirringen er forankret i tv-verdens tidlige dager. Men tommelfingerregel at jo større tallet er, desto større areal har brikken og desto mer lys kan den fange. Det liker vi.

Om størrelser på bildebrikken

Tabellen under viser noen populære størrelser på bildebrikker og hvilke egenskaper de har. Den viktigste egenskapen er området som bildebrikken dekker. Legg merke til at en 1/4″ bildebrikke som brukes i veldig mange (rimelige) kameraer dekker 7.68 kvadrat mm. Det er beskjedent i forhold til 1/2.5″ stor bildebrikker som dekker 24.7 kvadrat mm. Det er ca. 3 ganger så stort område og kvaliteten på bildet står ofte i forhold til arealet som en bildebrikke dekker.

Bildebrikker
Type Diagonal (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Areal (mm^2)
1/4" 4.00 3.20 2.40 7.68
1/3" 6.00 4.80 3.60 17.3
1/2.7" 6.72 5.37 4.04 21.70
1/2.5" 7.18 5.76 4.29 24.70
1/2.0" 7.83 6.26 4.69 29.35
1/1.8" 8.92 7.13 5.35 38.14

Man kan også si veldig grovt at alle bildebrikkene i dag er veldig like. De har samme oppbygning, er laget av det samme materialet og det gjør dem omtrent like følsomme. Likevel er det noen kameraer som gir bedre bilder enn andre. Les videre og finn ut hvorfor…

Om størrelsen på pixlene

Jo større en pixel er, desto mer lys kan den fange. Men hva er det som gir bedre bilde? Få pixler med 1/4″ bildebrikke eller mange pixler med 1/2″ bildebrikke. Kanskje få pixler med stor 1/2″ bildebrikke? Det kommer an på hvor store pixlene er og hva slags linse man bruker. Ta en titt på denne tabellen her: Aptina. Aptina er en veldig stor bildebrikkeprodusent. Bildebrikkene brukes i våre kameraer, men de lager bildebrikker til alle slags formål. Legg merke til kolonnen Pixel Size.
Der kan det stå 2.2um. Det betyr 2.2 mikrometer. Altså 2.2 mikrometer x 2.2 mikrometer. En mikrometer er en milliontedel av en meter, eller 0.001 mm. Ganske smått.
Uansett så vil alltid en pixel 2um stor være 4 ganger så stor som en pixel som er 1um. Areal: 1×1 vs 2×2. Og for å si det enkelt så har den 4 ganger så stort potensial til å fange lys enn sin lillebror.

Fra tabellen ser vi at Aptina har noen bildebrikker som er 1/2″ store med pixlene 5.2um store. Oppløsningen på kamera en dog kun 1.3MP men vi her kan vi forvente oss en veldig stor lysfølsomhet. Altså veldig bra egenskaper om natta, men det på bekostning av oppløsningen.

Om følsomhet

Vi vil ha mest mulig følsomme bildebrikker. Dette tallet oppgis også som spesifikasjon til en bildebrikke og kan se slik ut: 1.4 V/lux-sec. Det forteller noe om hvor raskt en pixel lades med verdier når den blir utsatt for lys. Jo større verdi, desto større følsomhet.

Tabellen over viser følsomheten for forskjellige bildebrikker fra Kodak. Den viser bildebrikkens evne til å fange opp fotonene i forskjellige bølgelengder.

På neste bilde ser du hvilket type lys som tilsvarer de forskjellige bølgelengdene:

Om chipset / prosessor

Bildebrikken har hjelpekretser som hjelper å hente ut dataene fra pixlene ut til minne hvor pixlene settes sammen til bilder som igjen pakkes i MPEG4 bildestrøm. Her kommer prosessoren inn i bildet. Det er særlig 2 typer prosessorer som brukes i dag: Texas Instruments DaVinci Digital Media Processor eller HiSilicon. Men det finnes andre som prøver å få fotfeste, for eksempel: Ambarella.

De mest utbredte Texas Instrument chippene heter TI365 eller TI368, mens HiSilicon heter Hi3516C eller Hi3518C. Både TI og HiSilicon chippene gjør omtrent det samme. De er begge en slags sveitsiske lommekniv som kan lage jpeg bilder, pakke til mpeg4 bildestrøm, skrive til USB disk, har interface for nettverk, kan skrive til forskjellig type minne etc. Forskjellen er at TI er kraftigere, kan gjøre mer og kan behandle bildestrømmer opptil 5MP mens HiSilicon klarer kun opptil 2MP bildestrømmer. HiSilicon chippen er vesentlig rimeligere og brukes i de rimeligste lavkostkameraene, mens TI brukes i luksuss-variantene.

Varmegang

Et stort problem med HiSilicon er at de utvikler veldig mye varme. Når man tar på hovedkortet med fingrene så er det så varmt at man nesten ikke klarer å holde fingrene der. Slike ekstremtemperaturer er ikke bra for elektronikken og derfor er forventet levetid for et kamera med HiSilicon kortere enn et kamera med TI368/TI365 chipsettet. Kamera vil neppe brenne opp og gå i stykker, men man kan forvente ustabil drift.

Det er her de store produsentene har vært sterkest i mange år. De har utviklet forskjellige type kretser og har tilpasset disse slik at de passet de kameraene de ble brukt i. Situasjonen er endret med chipper fra TI og HiSilicon. Disse chippene har modnet med årene, barnesykdommene er luket bort og de tilbyr nå en fleksibel og solid platform. Begge chippene bruker Linux som operativsystem noe som bidrar til at det blir rimelig for produsentene å utvikle funksjoner i kameraene. Det finnes i dag spesielle Linux-distribusjoner som er ment å være for slike små datamaskiner som et overvåkningskamera er. Disse distribusjonene har også modnet og er blitt veldig stabile. HiSilicon har også kommet seg de siste årene. Nye produksjonsmetoder har ført til at de har utviklet kretskort som nå har større ytelse enn TI368 chipsettet uten at varmegang er et stort problem.

Om linsene


Det er flere egenskaper i en linse som gjør det til en god eller dårlig linse. Når produsenter av linser designer nye modeller er det flere faktorer de må ta hensynn til: fysisk størrelse, egenskaper som skarphet i midten av bildet og ut i kantene, dybdeskarphet, hvor mye lys som slipper gjennom, interne refleksjoner i linsa, egenskaper ved infrarødt lys, forvrengninger, evne til å skille detaljer i kontrastområder (tregreiner med lys himmel som bakgrunn) og naturligvis pris.

Utfordringer ved å bøye lyset

Det er også kjent at lyset består av flere bølgelengder og disse brytes forskjellig. Litt av utfordringen med en linse er at den skal samle lyset rundt seg og bøye det slik at det kommer mest mulig rett på bildebrikken. Hjørner er ofte et problemområde for linser og avslører ofte om det er kvalitetslinse eller dårlig linse. Hjørnene kan være uskarpe, ved store kontraster kan farger bryte mot blått, man mister kontrast og lysstyrken avtar.

Om zoom vs fastlinse

Linser kommer i 2 utgaver. Fastlinse eller zoom. Zoom linsene kan være med motorstyring eller være manuelle. Zoom tilbyr stor fleksibilitet ved at man får vidvinkel og telelinse i en og samme linse, men det går ofte på bekostning av skarphet. Zoomlinser har også ofte mer interne refleksjoner i seg og det merker man når man får sola rett i linsa, eller når linsa blir blendet av kjørelys fra en bil. Zoomlinsene i overvåkningssammenheng er ofte av typen varifocal. Det er en enkel konstruksjon som drar med seg at fokuset endres når man går fra vidvinkel til tele. Det er også et problem med rimelige zoom-linser som har motorstyring. Veldig behagelig å kunne zoome inn på et objekt, men da må man også endre fokus. Dyre kameraer med dyre linser klare å beholde fokus når de zoomer.

Om lyssterke linser

Både fastlinsene og zoomlinsene har alltid et tall som forteller hvor mye lys de slipper gjennom. Noe av de mest lyssterke linsene er av type f/1.2, men de finnes helt opp til f/2.8. Alt som er dårligere enn f/2.8 bør du styre unna. Vi vil normalt ha så lyssterk linse som mulig, men det går på bekostning av dybdeskapheten. En f/1.2 linse har kortere dybdeskaphet enn en f/1.6 linse. Du har normalt ikke lyst til å ha et sylskarpt bilde, men begrenset kun smalt felt som strekker seg kanskje kun fra 2 til 3 meter fra linsa. Alt som er før og etter blir uskarpt. Da hjelper det lite med hvor mys lys som slipper gjennom linsa, hvis alt er det likevel er dømt til å bli uskarpt.
På en annen side, hvis du har et veldig lysfølsom kamera med få pixler, la oss si 2MP, da spiller det ikke så stor rolle om bildet er litt uskarpt, for de relativt store pixlene klarer ikke å fange opp uskarpheten likevel, som et 5MP kamera vil gjøre. Da passer det kanskje bra en linse som ofrer litt av skarpheten i midten mot at skarpheten ved ytterkantene forbedres og som kanskje attpåtil er veldig lyssterk.

Bildet viser eksempel på liten vs stor dybdeskaphet ved å vise to ekstreme åpninger av blenderåpning i en linse.

En f/2.0 linse kan oppfattes som mørk/treg sammenlignet med f/1.2, men f/2.0 er slett ikke dårlig og fordelen er at man får skarpere bilder med større dybdeskarphet og det kan være et godt valg. Kameraer med 5MP er veldig avslørende for kvaliteten i linsene. Det er kun de beste linsene som er bra nok i slike oppløsninger.

Det er vanlig at linser brukt til overvåkning har kun en blenderåpning, for eksempel f/1.8. Det gjør designen av linsa enklere og man holder vekten, størrelsen og prisen nede. For å begrense hvor mye lys som faller på bildebrikken bruker man lukkertiden i kameraet.

Om oppløsning

Det er mange produsenter av linser og kvaliteten varierer. Pris er ofte en avgjørende faktor og det ikke slik at dårlige linser burde aldri ha vært laget. De er kanskje laget for kameraer som ikke er ment å gi sylskarpe bilder, men som er ment å bli brukt i masseproduksjon av svært billige kameraer. Det finnes et marked for slike også, men det er slike kameraer vi forsøker å advare mot. Vi satser først og fremst på kvalitetsprodukter og en linse er veldig viktig del av et kamera.

En linse må være tilpasset kameraets bildebrikke. Hvis man bruker en linse for 1/3″ bildebrikker på et kamera med 1/2.5″ bildebrikke kan man være helt sikker på å bli skuffet, for helt ved kantene er sannsynligvis bildet tragist dårlig. Det finnes linser tilpasset 1.3MP, 2MP, 3MP, 5MP osv. Når man kommer over 3MP er det vanskelig å skaffe seg oversikt over hvor gode linsene er. Det er flere produsenter som selger 10MP 4K UHD linser for ca. 2 USD pr stk. mens de andre store produsenter selger 3MP for ca. 10 USD pr stk. Det er noe som ikke stemmer her. Mangel på gode linser til rimelig penge er en av de store problemene som holder igjen introduksjonen av 4K overvåkningskameraer. Det vil være katastrofe for de store produsentene å introdusere 4K kameraer hvis det viser seg at linsene ikke klarer å følge med.

Alle linser er skarpest i midten og det avtar mot ytterkantene, der bildet blir mer mykt og utvasket. For kameraer med høy oppløsning gjelder det å finne linser der dette er minst mulig synlig. Har man en 5MP linse så garanterer produsenten at feilen er mindre i hele synsfeltet enn at et 5MP klarer å se forvregningene. Men selv et 3MP linse trenger ikke være dårlig valg for et 5MP kamera. Linsa er sannsynligvis vesentlig skarpere enn 5MP i midten og litt svinn i hjørnene klarer man å leve med.

Om infrarødt lys

Fokuset for infrarødt lys ligger utenfor fokuset til synlig lys. Derfor kan du være helt sikker på at hvis du har stillt inn linsa til å være i fokus på dagen, så kan du være 100% sikker på at den blir uskarp i IR-lys. For å bøte på dette har man laget IR-optimaliserte linser. I IR-optimaliserte linser bruker man såkalt Low dispersion glass (LD) og sliper glasset slik at det fokuserer både IR lys og synlig lys. Man skulle tro at da kan man være 100% sikker på å alltid ha uskarp bilde, for det synlige lyset vil også gå gjennom den delen som er slipt for IR lys og vil da helt sikkert ikke være i fokus.

Alle overvåkningskameraer med litt respekt for seg selv har et såkalt IR-filter, så er i bruk i dagslys. Dette filteret stopper det lyset som ville ha gjort bildet uskarpt på dagen. På natta fjernet man IR-filteret og lyset IR-lyset fokuserer bra. Synlig lys om natta er ikke noe problem, for det er jo ikke der siden det er mørkt.

Om hjelpekretsene

I tillegg kan kameraene ha tillegskretser som PoE (Power Over Ethernet – strøm i nettverkskabelen), mikrofon, alarm in/ut, minnekort. Noen av disse funksjonene kommer som egne kretskort, mens andre kan være innebygget på kamerats hovedkort.

Om PTZ kameraer

PTZ står for Pan Tilt Zoom. Det er fellesbetegnelse på kameraer som har motorstyring slik at man kan bevege kameraene opp/ned, til sidene og zoome ut/inn. Det er en veldig kjekk å ha funksjon, men samtidig gjør motorstyringen kamera mer komplisert. Man må ofte opp noen hakk på kvalitetsstigen for å få noe som man kan stole på. PTZ kameraer har ofte kraftig zoom og kraftig IR-lys.

Om våre kameraer

Våre kameraer er satt sammen i Kina av komponenter som vi bestemmer over. Når valgene står mellom pris og kvalitet så prioriterer vi alltid kvalitet. Basert på tilbakemeldinger fra våre kunder har vi modifisert kameraene flere ganger.

  • Vi prioriterer dyrere chipset som avgir mindre varme enn rimeligere chipset.
  • Vi har bedt om han-kontakter på nettverkspluggene og legger med en hun-hun overgang, for da klarer man seg med mindre hull i veggen når kablene skal strekkes.
  • Våre kamerahus har krympet for å være mindre klumpete på veggen.
  • Vi har bedt om at innmaten som holder bildebrikken og chipsettet på plass (den som gjør at kamera kan roteres rundt alle aksene) er laget av metall, der alle andre nøyer seg med plast. Det gir bedre kjøling til komponentene og gjør kamera mer robust. Plast har også lett for å knekke når temperaturen kryper under 20 grader, det gjør ikke metall. Greit å vite når man må justere kamera en kald vinterdag.

Nå som du har lært litt om hva et IP-kamera er, kan du ta en ny titt på våre produkter. Se gjerne på spesifikasjonene også. Du blir ikke skuffet. Velkommen til en hyggelig handel! ?